RaboBank: Hart voor de Achterhoek 2018

Aan allen die onze Stichting een warm hart toedragen

Boekenlegger ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Sint Jorisconcerten

Misschien bent u rekeninghouder bij de RABO-bank, of heeft u er één of meerdere verzekeringen of een hypotheek. En misschien bent u bovendien lid van de RABO-bank Noord- en Oost-achterhoek. Leest u dan a.u.b. even verder.
De RABO-bank Noord- en Oost-Achterhoek organiseert dit voorjaar voor de tweede maal een genereuze sponsoractie. Via stemming onder de leden wordt een bedrag van € 400.000,- verdeeld onder verenigingen en stichtingen die zich voor deze actie hebben aangemeld. Daar hoort onze Stichting ook bij. Wij willen dat geld graag besteden aan het organiseren van hoogwaardige kamermuziekconcerten, maar ook aan het verbeteren, beveiligen en onderhouden van onze website.

Vorig jaar ontvingen wij, dankzij de steun van velen die één of twee stemmen uitbrachten, voor onze Stichting een bedrag van € 571,- Hoe meer stemmen we krijgen, des te groter wordt het aan ons uitgekeerde bedrag.

Als u klant van de RABO-bank bent, en als u bovendien lid bent van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, dan krijgt u begin mei per post of per email een flyer met daarop een unieke stemcode die toegang geeft tot de online stemmodule.

Ieder lid mag tussen 22 mei en 6 juni 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting.

U begrijpt dat wij u vriendelijk verzoeken om op de Stichting Sint Jorisconcerten Bredevoort te stemmen, met één of (nog liever) twee stemmen.

Meer informatie over de actie ‘Hart voor de Achterhoek’ vindt u hier.

Zie ook onze Facebookpagina.