Privacy verklaring

Stichting Sint Jorisconcerten Bredevoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Sint Jorisconcerten Bredevoort
internet: https://sintjorisconcerten.nl
email: info@sintjorisconcerten.nl
tel. +31 543 474520

Persoonsgegevens die wij verwerken
Musici: Er wordt een bestand bijgehouden met gegevens van die musici die zich zelf aanmelden om te komen musiceren, of die voor het geven van een concert in aanmerking kunnen komen.
Ontvangers van de Rondzendbrieven: Stichting Sint Jorisconcerten Bredevoort verwerkt de volgende persoonsgegevens met als enige doel het verzenden van nieuwsbrieven, ongeveer zes maal per jaar: naam en emailadres

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Sint Jorisconcerten Bredevoort verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Omdat we graag willen weten hoeveel bezoekers onze website heeft en uit welke landen (met name in het bezoek vanuit Duitsland) , gebruiken we cookies. De gegevens worden geanalyseerd door Google Analytics waarvan we een maandelijks overzicht ontvangen. De bezoekers zelf zijn ons onbekend. Ook de IP-adressen, de internetadressen van computers die de site bezoeken, kennen wij niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Op uw verzoek, of via onze website, zijn deze gegevens door de ontvangers van nieuwsbrieven te verwijderen. Uw verzoek daartoe kunt u ook indienen via bovenstaand emailadres of telefoonnummer. Uw gegevens worden zo spoedig mogelijk definitief verwijderd.

Stichting Sint Jorisconcerten Bredevoort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Sint Jorisconcerten Bredevoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenvermelde contactgegevens.

Stichting Sint Jorisconcerten Bredevoort is, via de service-provider, van de volgende extra beveiliging voorzien: DNSSEC.
Dit is een extra beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam (sintjorisconcerten.nl) naar het voor computers beter leesbare IP-adres. Kwaadwillenden kunnen u hierdoor niet meer omleiden naar een andere website. Voor meer informatie:
https://realhosting.nl/helpdesk/wat-is-dnssec/