St. Joriskerk Concerten

Onderhoudsmodus


We zijn momenteel bezig de website bij te werken.
Gegevens van de concerten seizoen 2018-2019 worden ingevoerd.
We zijn ruim voor het komende seizoen weer online.
Concertdata: 14 oktober, 11 november, 9 december 2018,
13 januari, 10 februari, 10 maart 2019.
Stichting Sint Jorisconcerten Bredevoort